Quy định

Chào mừng bạn đến với nền tảng phát triển giáo dục Trabajo X5. Việc bạn sử dụng Trabajo X5 và các dịch vụ của Trabajo X5 đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những điều khoản dưới đây (Điều khoản dịch vụ). Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng Trabajo X5 và các dịch vụ của Trabajo X5.
Chúng tôi có thể thay đổi hoặc điều chỉnh Điều khoản dịch vụ. Bạn nên thường xuyên xem lại Điều khoản dịch vụ mỗi khi truy cập Trabajo X5. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trabajo X5 và các dịch vụ của Trabajo X5 sau khi chúng tôi đã điều chỉnh tức là bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ mới của chúng tôi.
Quyền và trách nhiệm của bạn

Bạn có quyền đăng ký miễn phí một tài khoản tương ứng với tên người dùng của bạn (hoặc người mà bạn bảo trợ). Trong trường hợp bạn (hoặc người mà bạn bảo trợ) có nhiều số điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội, bạn có thể cập nhật hoặc liên kết các thông tin đó trên trang cấu hình tài khoản. Bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin này. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập và việc đăng nhập do bạn thực hiện. Bạn cũng cam kết không sử dụng chung một tài khoản cho nhiều người, trừ khi có sự đồng ý của đội ngũ Trabajo X5.

Khi sử dụng Trabajo X5, bạn cam kết không:
Đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật
Vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân
Đăng tải các hình ảnh hoặc nội dung vi phạm bản quyền
Quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ không phải của Trabajo X5 hoặc đối tác của Trabajo X5
Gửi tin nhắn rác, phát tán các phần mềm độc hại
Thực hiện các hành vi phá hoại đối với cơ sở hạ tầng hoặc dịch vụ của Trabajo X5

Quyền và trách nhiệm của chúng tôi
Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền điều chỉnh các dịch vụ mà không cần thông báo trước. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc xóa thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi để đảm bảo thông tin được đăng ký phù hợp với quy định của Trabajo X5. Chúng tôi có quyền từ chối đưa thông tin lên Trabajo X5 nếu như chúng tôi cảm thấy thông tin do bạn cung cấp không đáng tin cậy.
Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên Trabajo X5, bao gồm các hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng thông tin trên Trabajo X5.
Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài quyền truy cập và sử dụng Trabajo X5 của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến Trabajo X5 hoặc vi phạm Điều khoản dịch vụ.